Mijn favorieten

Onze Klachtenprocedure

Klachten procedure 

 

Hutten Makelaardij & Bedrijfshuisvesting

Standaardruiter 9

3905 PT Veenendaal

Handelsregister: 

BTW-nummer: NL
 

Klachtenprocedure

Hutten Makelaardij & Bedrijfshuisvesting hecht grote waarde aan uitstekende kwaliteit van haar dienstverlening en tevreden klanten. In het kader van onze kwaliteitsborging vragen wij u ingeval u ontevreden bent over onze diensten hierover een klacht in te dienen. Wij zullen er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid te behandelen. Vriendelijk verzoeken wij u altijd uw klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de persoon die u de dienst heeft geleverd. Wij streven ernaar uw klacht binnen vijf werkdagen te beantwoorden. 
 

Klachten afhandelingsprocedure 

In het kader van onze kwaliteitsborging vragen wij u ingeval u ontevreden bent over onze diensten hierover een klacht in te dienen.
Wij zullen er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid te behandelen. 

Voor het indienen van klachten hanteren wij de volgende klachten afhandelingsprocedure. Alle klachten worden op dezelfde manier behandeld.
 

1. Mondeling kenbaar maken van uw klacht 

Maak altijd eerst mondeling uw ongenoegen kenbaar bij de persoon die u de dienst heeft geleverd. Wij streven ernaar op deze wijze te komen tot een passende oplossing van uw klacht. 
 

2. Schriftelijk kenbaar maken van uw klacht 

Indien op de hiervoor beschreven wijze geen passende oplossing wordt gevonden voor uw ongenoegen, adviseren we u de klacht schriftelijk in te dienen :
Hutten Makelaardij & Bedrijfshuisvesting, Postbus 53, 3900 AB Veenendaal of e-mail info@huttenmakelaardij.nl. Tel. +31 6 51 59 59 70. 

Indien u vragen heeft of wanneer u uw ongenoegen kenbaar wilt maken: aarzel niet met ons op te nemen. 

Indien u in eerste instantie uw klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt , raden we u aan om uw klacht tevens schriftelijk in te dienen, geadresseerd aan de hiervoor vermelde persoon. Op deze wijze verzekeren wij u op de juiste wijze bekend te zijn met de inhoud van uw ongenoegen en hebben we tevens een schriftelijk exemplaar in ons bezit ter dossiervorming. 
 

3. Procedure klachtafhandeling 

Na schriftelijk ontvangst van uw klacht zullen wij deze volledig bestuderen en trachten uw ongenoegen naar tevredenheid op te lossen. We nemen uw klacht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in behandeling en voorzien u binnen vijf werkdagen van een antwoord. Indien het niet mogelijk is om uw klacht binnen vijf werkdagen naar tevredenheid op te lossen – bijvoorbeeld in verband met de complexiteit van het dossier – geven wij u in ieder geval binnen vijf werkdagen een weergave van de actuele stand van zaken en een inschatting van de termijn waarbinnen u een inhoudelijke reactie op uw ongenoegen kunt verwachten. 
 

4. Nadat uw klacht is behandeld 

Indien u tevreden bent met de oplossing die u op basis van uw schriftelijke indiening van het ongenoegen is aangedragen, beschouwen wij daarmee de klacht als afgehandeld. 

Echter, indien geen overeenstemming wordt bereikt over de wijze waarop uw klacht dient te
worden opgelost, bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van het laatst stadium van onze klachten afhandelingsprocedure. U kunt in dat geval uw klacht voorleggen aan: 

Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Secretariaat NAI
Postbus 21075
3001 AB Rotterdam

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring